Питання для самостійного вивчення дисципліни студентами 4-6 курсів під час карантину

Згідно наказу ректора з 12.03.2020 по 03.04.2020 призупинено навчальний процес у ДНМУ.

У зв´язку з вищезазначеним, студенти 4-6 курсів мають вивчати теми з акушерства та гінекології самостійно. Тому приводимо перелік питань з дисципліни «Акушерство і гінекологія» для самостійного вивчення під час карантину. Питання про здачу підсумкового модульного контролю буде вирішено пізніше.

4 курс медичний факультет

 1. Плацентарна дисфункція. Дистрес плода. Затримка розвитку плода. Ізоантигенна несумісність крові матері та плода.

Плацентарна дисфункція, дистрес плода, затримка розвитку плода: фактори ризику, класифікація, діагностика, тактика ведення вагітності, профілактика.

Методи діагностики стану плода: неінвазивні — УЗД, КТГ, біофізичний профіль плода, доплерометрія, МРТ; інвазивні — амніоцентез, кордоцентез, біопсія хоріону. Біохімічні методи дослідження у різні терміни вагітності.

Імунологічна несумісність крові матері та плода (резус-конфлікт, несумісність за системою АВО, ізолейкоцитарна та ін.). Патогенез, діагностика, тактика ведення, лікування, та профілактика.

 

 1. Ранні гестози. Гіпертензивні розлади при вагітності. Прееклампсія. Еклампсія.

Етіологія і патогенез гестозів. Ранній гестоз (блювота,гіперсалівація). Клініка, діагностика і лікування раннього гестозу. Гіпертензія під час вагітності. Набряки під час вагітності. Протеінурія під час вагітності. Прееклампсія. Еклампсія. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика, методи лікування, вплив на стан плода. Рідкісні форми гестозу.

Тактика ведення вагітності, пологів та післяпологового періоду при пізніх гестозах. Невідкладна допомога. Профілактика пізніх гестозів та реабілітація.

 

 1. Невиношування вагітності.

Причини мимовільного переривання вагітності в різні терміни. Класифікація, клініка, діагностика, лікування і профілактика мимовільного переривання вагітності. Загроза передчасних пологів: діагностика, лікування, акушерська тактика. Профілактика невиношування вагітності.

 

4 курс стоматологічний факультет

1.Структура та організація роботи жіночої консультації, акушерського стаціонару та відділення новонароджених. Пологові шляхи. Плод як об́´ект пологів. Фізіологія пологів. Методи дослідження в акушерстві. Пологі. Періоді пологів. Біомеханізм пологів при передньому та задньому виді потиличного передлежання. Клінічний перебіг та ведення пологів. Фізіологія післяпологового періоду.

 

2.Методи діагностики стану внутрішньоутробного плода. Плацентарна недостатність. Дистрес плода. Асфіксія новонародженого. Методи інтенсивної реанімації новонародженого. Пологі при тазовому передлежанні. Ведення вагітності та пологів. Вузький таз. Класифікація. Методи діагностики. Ведення вагітності та пологів при аномаліях кісткового тазу

Методи діагностики стану внутрішньоутробного плода. Спадкові та вроджені захворювання плода. Діагностика, профілактика. Біопсія хоріону, кордоцентез. УЗД , амніоскопія, амніоцентез, кордоцентез, цитогенетичні та біохімічні методи дослідження стану плода у різні строки вагітності, КТГ. Біофізичний профіль плода та інші методи дослідження фетоплацентарного комплексу. Роль медико-генетичних консультацій.

Етіологія, патогенез фетоплацентарної недостатності, ретардації, гіпотрофії, гіпоксії плода та асфіксії новонародженного. Методи діагностики фетоплацентарної недостатності. Лікування фетоплацентарної недостатності. Дистрес плода

 

3.Гестози вагітних. Етіопатогенез, класифікація. Діагностика. Вплив гестозів на плід. Принципи лікування та невідкладна допомога при гестозах. Гіпертензивні розлади під час вагітності. Прееклампсія. Еклампсія. Невідкладна допомога.

 

4.Кровотечі при вагітності, у пологах, у післяпологовому периоді. Позаматкова вагітність. Акушерські кровотечі під час другої половини вагітності, у пологах та післяпологовому періоді. Інтенсивна терапія і реанімація при кровотечі в акушерстві. Пологовий травматизм.

Акушерська кровотеча.  Позаматкова вагітність. Передлежання плаценти. Етіологія, патогенез, класифікація, клініка, діагностика. Особливості перебігу і ведення вагітності та пологів. Терапія. Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти. Етіологія, клініка, діагностика. Особливості ведення вагітності і пологів. Матка Кювелера. Маткова кровотеча в послідовому і ранньому післяпологовому періоді. Порушення процесів відшарування плаценти. Гіпотонічна кровотеча. Коагулопатична кровотеча. Шок, термінальні стани в акушерстві. Синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові. Інтенсивна терапія і реанімація при кровотечі в акушерстві. Етіологія, класифікація, діагностика, клініка, лікування позаматкової вагітності. Роль ендоскопічних методів у діагностиці та лікуванні позаматкової трубної вагітності. Профілактика. Післяопераційна реабілітація. Вагітність у рудиментарному розі матки. Шийкова вагітність. Загальні відомості про акушерські операції. Показання, умови, протипоказання, підготовка, знеболювання операції. Інструментарій. Асептика і антисептика. Ведення післяопераційного періода.

Травматичні ушкодження вульви, піхви, промежини. Розрив шийки матки. Розрив матки. Етіологія. Теорії виникнення розриву матки. Механізм виникнення. Класифікація.  Клінічна картина розриву матки: загрозливого, того, що почався і вже відбувся. Діагностика. Лікування і профілактика. Виворот матки. Розходження і розриви зчленувань таза. Післяпологові нориці. Етіологія, лікування, профілактика. Пологовий травматизм плода.Геморагічний шок. ДВЗ-синдром. Невідкладна допомога при них. Оперативне акушерство. Пологовий травматизм.

 

5.Вагітність та пологі при екстрагенітальних захворюваннях. Клінічний перебіг, діагностика, лікування, профілактика. Вагітність та пологі при екстрагенітальних захворюваннях серцево-судинної системи (вади серця, гіпертонічна хвороба, артеріальна гіпертензія), захворювання крови, ендокринні захворювання, захворювання органів сечовидільної системи, захворювання органів дихання, хвороби органів травлення, інфекціїні захворювання. Вагітність при аномаліях розвитку жіночних статевих органів. TORCH-інфекції у вагітних. Клінічний перебіг, діагностика, лікування, профілактика. Невідкладні стани в акушерстві.

 

 

5 курс медичний факультет

1.Порушення менструальної функції у репродуктивному віці. Нейроендокринні синдроми в гінекології.

Класифікація порушень функції репродуктивної системи. Аменорея: класифікація, діагностика. Дисфункціональні маткові кровотечі: овуляторна, ановуляторна, дисменорея. Нейроендокринні синдроми в гінекології: передменструальний, менопаузальний, синдром полікістозних яєчників, синдром Шихана, гіперандрогенія, гіперпролактінемія. Клініка, сучасні методи діагностики та принципи лікування.

2.Фізіологічні та патологічні стани в перименопаузальному

періоді.

Поняття перименопаузального періоду. Фізіологічні зміни в жіночих статевих

органах в період перименопаузи. Патологічні стани в перименопаузальному періоді.

Опущення і випадіння стінок вагіни і матки: діагностика, лікування, профілактика

3.Доброякісні пухлини жіночих статевих органів.

Поняття кісти і пухлини яєчників. Кіста бартоліневої залози. Доброякісні пухлини яєчників: епітеліальні, пухлини строми статевого тяжа, ліпідно-кліткові пухлини, герміногенні пухлини. Пухлиноподібні утворення яєчників. Доброякісні пухлини матки Клініка, діагностика ускладнення, лікування, профілактика.

4.Фонові та передракові захворювання жіночих статевих органів.

Фонові та передракові захворювання зовнішніх статевих органів. Фонові та передракові захворювання шийки матки: класифікація. Гіперпластичні процеси ендометрія: етіологія, патогенез, класифікація, сучасні методи діагностики, тактика ведення та принципи лікування. Профілактика фонових та передракових захворювань жіночих статевих органів.

5.Злоякісні новоутворення геніталій. Трофобластичні захворювання.

Злоякісні новоутворювання зовнішніх жіночих статевих органів (рак вульви). Рак шийки матки. Рак тіла матки. Саркома матки. Рак яєчників. Рак маткової труби. Класифікація, клініка, діагностика, тактика ведення та принципи лікування.

Трофобластичні захворювання. Діагностика, тактика ведення та принципи лікування.

 

6 курс медичний факультет

 1. Геморагічний шок. ДВЗ-синдром. Інтенсивна терапія і реанімація при кровотечах в акушерстві. Коагулопатична кровотеча (емболія навколоплідними водами та інші причини). Геморагічний шок, термінальні стани в акушерстві. Синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові. Інтенсивна терапія і реанімація при кровотечах в акушерстві.

 

 1. Пологовий травматизм матері та плода. Сучасні підходи до діагностики та лікування пологових травм матері та плода.

Пологовий травматизм матері та плода, класифікація. Сучасні підходи до діагностики та лікування пологових травм матері та плода. Особливості ведення вагітності та пологів у жінок з рубцем на матці. Профілактика акушерського травматизму.

 

 1. Оперативні втручання в акушерстві.

Показання, протипоказання, умови та підготовка до оперативних втручань при вагінальному та абдомінальному розродженні в акушерстві. Основні етапи акушерських операцій. Знеболювання операцій. Інструментарій. Асептика та антисептика. Ведення післяопераційного періоду.

 

 1. Післяпологові септичні захворювання.

Післяпологові септичні захворювання. Класифікація, етіологія, патогенез, діагностика, принципи лікування, профілактика. Невідкладна допомога при септичних станах в акушерстві. Показання до хірургічного лікування.

 

 1. Перинатальні інфекції. Профілактика вертикальної трансмісії ВІЛ.

Перинатальні інфекції у вагітних: клінічний перебіг, діагностика, тактика ведення, лікування, профілактика. Принципи ведення вагітності і пологів у жінок з ВІЛ. Профілактика вертикальної трансмісії ВІЛ.

 

 1. Вагітність і пологи при екстрагенітальних захворюваннях.

Вагітність і пологи при захворюваннях серцево-судинної системи (вадах серця, гіпертонічній хворобі, артеріальній гіпотензії); хворобах органів сечовидільної системи; печінки та жовчного міхура; хворобах кровотворних органів; органів дихання; органів травної системи; ендокринної системи; нервової системи; органів зору; гострих та хронічних інфекційних хворобах, туберкульозу. Перебіг вагітності і пологів при гінекологічних захворюваннях. Особливості перебігу та тактика ведення при гострій хірургічній патології.

 

 1. Запальні захворювання жіночих статевих органів.

Поняття мікробіоцинозу піхви. Етіологія, патогенез, класифікація запальних захворювань жіночих статевих органів. Запальні захворювання неспіцефічної (вульвіт, бартолініт, вагініт, ендоцервіцит, ендометрит, аднексит, параметрит, пельвіоперитоніт) та специфічної етіології. Туберкульоз.

Захворювання, що передаються статевим шляхом (трихомоноз, гонорея, кандидоз, вірусні ураження, уреа- , мікоплазмоз, хламідіоз). Діагностика, лікування та профілактика бактеріального вагінозу. Ведення хворих з гнійною тубооваріальною пухлиною. Лікування гострих і хронічних захворювань, запальних процесів жіночих статевих органів. Показання до хірургічного лікування.

Особливості перебігу запальних захворювань в різні вікові періоди, тактика ведення. Реабілітація жінок, які перенесли запальні процеси.

 

 1. «Гострий живіт» в гінекології.

Позаматкова вагітність, апоплексія яєчника, розрив капсули пухлини яєчника, перекрут ніжки пухлини, розрив гнійної тубооваріальної пухлини, порушення живлення міоматозного вузла. Травматичні пошкодження статевих органів. Клініка, діагностика, тактика ведення. Невідкладна допомога.

Передопераційна підготовка і післяопераційне ведення гінекологічних хворих. Анестезія під час гінекологічних операцій. Реабілітація після гінекологічних втручань.

Сучасні підходи до діагностики та невідкладної допомоги при гострому животі. Сучасні підходи до діагностики та невідкладної допомоги при маткових кровотечах. Основні принципи та методи хірургічних втручань при невідкладних станах в гінекології. Травматичні пошкодження статевих органів. Клініка діагностика та лікування.

Диференційна діагностика з гострою хірургічною патологією (апендицит, кишкова непрохідність, холецистит, ниркова коліка, перфоративна виразка шлунка). Профілактика невідкладних станів в гінекології.

 

 1. Оперативні втручання в гінекології. Підготовка та післяопераційне ведення гінекологічних хворих при ургентних та планових оперативних втручаннях. Профілактика ВІЛ інфікування.

Показання, протипоказання, умови та види операцій на шийці матки; матці (консервативна міомектомія, дефундація матки, надпіхвова ампутація матки, екстирпація матки), придатках матки, при опущенні і випадінні жіночих статевих органів. Штучне перевивання вагітності в ранні та пізні терміни, показання, методи, ускладнення. Лікувально-діагностичні ендоскопічні методи в гінекології.

Особливості підготовки та післяопераційне ведення гінекологічних хворих при ургентних та планових оперативних втручаннях. Післяопераційні ускладнення та їх профілактика. Реабілітація після гінекологічних втручань.

Профілактика ВІЛ-інфікування у медичних установах. Профілактика ризику зараження інфекціями, що передаються з кров’ю, та способи його зниження. Постконтактна профілактика.

 

 1. Дисгормональні захворювання молочної залози. Ендометріоз.

Дисгормональні захворювання молочної залози. Сучасні методи діагностики, лікування та профілактики

Ендометріоз. Сучасні аспекти етіопатогенезу, діагностики, лікування, та профілактики ендометріозу.

 

 1. Патологічні стани репродуктивної системи у дитячому та підлітковому віці.

Сучасні методи обстеження дівчаток та підлітків з гінекологічними захворюваннями. Порушення менструальної функції у підлітковому віці, класифікація,діагностика та лікування. Аменорея. Ювенільні маткові кровотечі. Терапія, реабілітація та профілактика порушень менструальної функції у дівчаток.

Аномалії розвитку статевих органів. Порушення статевого розвитку у підлітків.

 

 1. Запальні захворювання статевих органів у дівчаток та підлітків. Методи контрацепції для підлітків.

Запальні захворювання статевих органів у дівчаток та підлітків. Клініка, діагностика та лікування.

Методи контрацепції у підлітків. Особливості підбору та застосування бар'єрних та гормональних методів контрацепції.

 

 1. Неплідність.

Медично-соціальне значення проблеми неплідності у шлюбі.

Етіопатогенетичні чинники розвитку неплідності. Обстеження подружньої пари при неплідному шлюбі. Сучасні принципи і методи лікування жіночої неплідності. Показання до застосування допоміжних репродуктивних технологій.

 

 1. Сучасні аспекти планування сім’ї. Методи контрацепції. Медичні критерії прийнятності використання методів контрацепції ВООЗ.

Консультування щодо вибору і використання методу контрацепції: етапи консультування. Методи контрацепції відповідно до періодів життя.

Сучасні методи контрацепції: класифікація, механізм дії, переваги, недоліки, необхідне обстеження перед початком використання, режим використання, побічні ефекти, інструкції для пацієнтки. Післяпологова та післяабортна контрацепція.

Медичні критерії прийнятності ВООЗ: класифікація категорій, використання зведених таблиць. Методи контрацепції у жінок з ВІЛ.