Наукова діяльність

Напрямком наукових досліджень кафедри є вивчення стану репродуктивної системи та особливостей адаптаційних процесів у жінок різного віку, які мешкають у зоні конфлікту. Співробітниками кафедри за останні п’ять років опубліковано понад 140 наукових робіт у вітчизняних та зарубіжних фахових виданнях, у т. ч. які включені до наукометричних баз Scopus та Web of Science, 2 монографії; наукові та практичні здобутки представлено більш ніж на 60 міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях.

За цей період на кафедрі захищено 2 докторські та 3 кандидатські дисертації; навчаються 2 аспіранти, пройшли підготовку 3 клінічних ординатори. За особливі досягнення у науково-педагогічній діяльності й внесок у розбудову вітчизняної освіти професор Астахов Володимир Михайлович був нагороджений медаллю К. Д. Ушинського НАПН України.

Результати багаторічної співпраці кафедри з Інститутом психології імені Г. С. Костюка НАПН України та Донецьким національним університетом імені Василя Стуса реалізовано у низки наукових проектах.

Активно продовжується робота спільної наукової лабораторії психології репродуктивної сфери, пренатальної та перинатальної психології, керівником якої є професор Астахов В. М.; результати роботи лабораторії висвітлено в багатьох вітчизняних та рубіжних публікаціях і монографіях. Заснована та стала традиційною щорічна
всеукраїнська конференція, присвячена психології здоров’я з виданням збірника наукових матеріалів.

На кафедрі працює СНТ, результати досліджень широко представлені як на внутрішньо- та межвузівських конференціях, так і на конференціях з міжнародною участю.

СНТ (студентське наукове товариство) — засідання студентського гуртка