1 рік навчання

ІНТЕРНАТУРА

ПЕРШИЙ ОЧНИЙ ЦИКЛ НАВЧАННЯ

Теми семінарсько-практичних занять

 

Назва теми

Кількість годин
1Організація амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги.4
2Організація стаціонарної акушерсько — гінекологічної допомоги.4
3Організація спеціалізованої акушерсько- гінекологічної допомоги. Регіоналізація акушерсько-гінекологічної допомоги.4
4Роль сімейного лікаря в наданні акушерсько-гінекологічної допомоги населенню.2
5Обліково — звітна документація та показники репродуктивного здоров’я.8
6Втрата працездатності та реабілітація.4
7Нормативно-правове забезпечення організації охорони репродуктивного здоров’я населення.2
8Основи консультування. Етика та деонтологія лікаря.18
9Просвітницька робота з населенням.2
10Анатомія та фізіологія статевих органів.4
11Анатомо-фізіологічні зміни в статевих органах жінок у зв’язку з вагітністю.4
12Клінічні та лабораторні методи обстеження.4
13Методи визначення стану плода (КТГ, біофізичний профіль, доплерометрія тощо).10
14Рентгенологічні методи дослідження.2
15Ультразвукові методи дослідження.8
16Кольпоскопія.8
17Ендоскопічні методи дослідження.4
18Функціональні методи дослідження в гінекології.

 Контрольне заняття: Основні методи обстеження в акушерстві і гінекології.
8

2
19Фізіологічні зміни в організмі жінки при вагітності.4
20Розвиток плідного яйця в залежності від терміну вагітності. Ендокринологія ембріонального та фетального періодів.4
21Діагностика вагітності в різні терміни.2
22Клінічний перебіг вагітності по триместрах.4
23Пренатальна діагностика в різні терміни гестації.6
24Ведення фізіологічної вагітності по триместрах.

Контрольне заняття: Діагностика та ведення фізіологічної вагітності.
4

2
25Фізіологічні зміни в організмі жінки у зв’язку з пологами.2
26Жіночий таз в акушерському відношенні. Плід як об’єкт пологів.4
27Фізіологія скоротливої функції матки в пологах.2
28Клінічний перебіг фізіологічних пологів.2
29Ведення фізіологічних пологів.4
30Перебіг та ведення нормального післяпологового періоду. Консультування щодо методів контрацепції в післяпологовому періоді. Принципи грудного вигодовування.

 Контрольне заняття: Ведення фізіологічних  пологів, післяпологового періоду. Методи контрацепції після пологів.
10

 

 

2
31Антенатальна охорона плода та імунологічні

взаємини матері і плода. Імуноконфліктна вагітність.
6
32Невиношування вагітності у різні терміни гестації. Профілактика передчасних пологів.10
33Діагностика і ведення передчасних пологів.

Контрольне заняття: Невиношування вагітності та ведення передчасних пологів.
8

4
34Переношування вагітності.6
35Дистрес плода та затримка розвитку плода.10
36Пологова травма плода та новонародженого.4
37Реанімація та інтенсивна терапія новонародженого.4
38Антенатальні шкідливі фактори (споживання наркотиків, алкоголю, куріння тощо). Фармопіка та медикаментозна терапія під час вагітності.

Контрольне заняття: Антенатальна охорона  плода і перинатальна патологія.
10

 

2
39Біомеханізм пологів при передньому та задньому видах потиличного передлежання.8
40Неправильні передлежання та вставлення голівки плода (розгинальні, асинклітичні, високе пряме, середнє та низьке поперечне).10
41Неправильні положення плода: діагностика, ведення пологів, ускладнення.12
42Тазові передлежання плода: класифікація, біомеханізм пологів, акушерська допомога, ведення пологів, ускладнення для матері і плода.10
43Вузькі тази та особливості біомеханізмів пологів. Класифікація, діагностика. Клінічний перебіг та ведення пологів при функціонально та анатомічно звужених тазах.

 Контрольне заняття: «Фантомний курс».
12

 

 

2
44Багатоплідна вагітність. Ведення вагітності та пологів.8
45Аномалії пологової діяльності.8
46Акушерський поворот. Зовнішній поворот плода на голівку.4
47Екстракція плода за тазовий кінець.4
48Вакуум-екстракція плода.4
49Акушерські щипці.4
50Кесарський розтин у сучасному акушерстві.10
51Плодоруйнуючі операції (ембріотомія, краніотомія).

 Контрольне заняття: Патологічне і оперативне акушерство.
4

4
52Кровотечі під час вагітності.6
53Кровотечі під час пологів.6
54Кровотечі в ранньому та пізньому післяпологовому періоді.8
55Геморагічний шок.8
56ДВЗ синдром.8
57Емболія навколоплідними водами.

 Контрольне заняття: Кровотечі в акушерстві та гінекології.
8

4
58Ранні гестози: етіологія, класифікація, клініка, діагностика. Лікування, тактика ведення вагітності.4
59Гіпертензівні розлади. Прееклампсія. Еклампсія.6
60Етіологія, класифікація, клініка, діагностика.6
61Лікування прееклампсії. Тактика ведення вагітності та пологів.8
62Інтенсивна терапія тяжких форм прееклампсії, еклампсії.

Контрольне заняття: Гіпертензівні розлади, пре еклампсія, еклампсія.
8

2
63Травматизм в акушерстві.2
64Розриви зовнішніх статевих органів, піхви, шийки матки в пологах.6
65Розриви матки під час вагітності та в пологах.12
66Гематоми в акушерстві та гінекології.8
67Травматизм при акушерських та гінекологічних операціях.

Контрольне заняття:Травматизм в акушерстві та гінекології.
6

2
68Розлади менструальної функції.8
69Аменорея: класифікація, діагностика, лікування.10
70Дисфункціональні маткові кровотечі: овуляторна, ановуляторна. Дисменорея. Контрольне заняття: Розлади менструальної функції.10

2
71Біоценоз піхви. Етіологія, патогенез, класифікація запальних захворювань жіночих статевих органів. Біоциноз піхви.8
72Запальні захворювання органів малого тазу: діагностика та лікування. Профілактика ІПСШ.

Контрольне заняття: Запальні захворювання жіночих статевих органів.
8

 

2
73Передопераційна підготовка.2
74Діагностичні та лікувальні операції.4
75Переривання вагітності в ранні терміни (методи та ускладнення). Показання до переривання вагітності від 12 до 22 тижнів, методи, ускладнення. Консультування щодо методів контрацепції після аборту.8
76Техніка оперативних втручань на матці.8
77Техніка оперативних втручань на придатках матки.6
78Інтенсивна терапія та профілактика ускладнень в післяопераційному періоді. Контрольне заняття: Оперативна гінекологія.6

2
79Фонові та передракові захворювання зовнішніх жіночих статевих органів і шийки матки.10
80Гіперпластичні процеси ендометрія.10
81Дисгормональні захворювання молочних залоз.

Контрольне заняття: Фонові та передракові захворювання жіночих статевих органів.
10

 

2
82Консультування з питань ПС та вибору методу контрацепції: види, переваги, процес консультування, етапи консультування.6
83Методи контрацепції: класифікація, механізм дії, переваги, недоліки, необхідне обстеження перед початком використання, початок використання, режим використання, побічні ефекти, інструкції для пацієнтки.6
84Медичні критерії прийнятності методів контрацепції (ВООЗ).4
85Методи контрацепції відповідно до періодів життя, консультування цільових груп.2
86Методи контрацепції для окремих груп (екстрагенітальна патологія, підлітки тощо.).6
87Профілактика ІПСШ у системі ПС.

 Контрольне заняття: Планування сім’ї.
6

2
 Базовий контроль знань2
 Підсумковий контроль знань за 1 рік навчання4
 Всього592