Увага!
До відома студентів 4-5 курсів медичного факультету.
Перший день циклу з акушерства та гінекології — лекційний.

Історія
кафедри акушерства та гінекології
Донецького національного медичного університету МОЗ України

Історія кафедри акушерства та гінекології Донецького національного медичного університету МОЗ України нерозривно пов’язана з великим історичним минулим Донецького державного медичного інституту, у подальшому Донецького державного медичного університету та Донецького національного медичного університету імені Максима Горького – одного з найбільш великих і значущих за всіма напрямками діяльності вищих медичних навчальних закладів України, який завжди посідав лідируючі позиції у навчанні студентів України, з країн СНД, Європи, Близького Сходу, Африки, а також у подальшої підготовці висококваліфікованих лікарів і науково-педагогічних працівників.

Яскравою сторінкою цієї історії було життя та діяльність засновників наукової та практикоспрямованої акушерсько-гінекологічної школи Донбасу, яка бере свій початок з організації кафедри акушерства та гінекології, на базі Обласної клінічної лікарні імені Калініна у вересні 1933 року, першим керівником якої був професор Жмакін Костянтин Михайлович, який у роки війни з нацисткою Німеччиною був головним гінекологом Калінінського та першого Прибалтійського фронтів, а після її закінчення продовжив завідувати кафедрою, приклавши чимало зусиль для відновлення її роботи. З 1949 року кафедру очолив професор Сидоров Павло Петрович. У зв’язку із збільшенням кількості студентів, розширенням лікувальних баз інституту та зростанням потреб практичної охорони здоров’я у 1961—1964 роках відбулася масштабна реорганізація з формуванням трьох кафедр.

Так, була створена кафедра акушерства та гінекології факультету удосконалення лікарів, в подальшому кафедра акушерства, гінекології та перинатології факультету інтернатури та післядипломної освіти, яку в різні роки очолювали професори Вишневський Олександр Олександрович, Молжанінов Євген Васильович, Чайка Володимир Кирилович, та яка у подальшому, разом з міським пологовим будинком, на базі якого вона була розташована, стала основою для створення лікувально-профілактичної та науково-дослідної установи – Донецький регіональний центр охорони материнства і дитинства.

На базі Обласної клінічної лікарні імені Калініна продовжила свою роботу кафедра акушерства та гінекології №1, яку з 1962 року очолив професор Мирошниченко Всеволод Петрович. З 1989 по 2004 рік завідувачем кафедри був доцент Галалу Степан Іванович, у 1996—2000 роках – професор Золотухін Микола Семенович, з 2004 року – професор Чурілов Андрій Вікторович. Представники школи кафедри – професора Мирович Д. Ю., Гребенніков Е. П., Тичинський Л. І., Голубєв А. П. – в різні роки реалізовували свою діяльність як в своїй Alma Mater, так і в інших вищих медичних закладах країни, зробивши значний внесок в розвиток акушерсько-гінекологічної науки та практики.

На базі Міської клінічної лікарні №24 було створено кафедру акушерства та гінекології №2 педіатричного, санітарно-гігієнічного і стоматологічного факультетів, яку очолив професор Ландау Яков Миронович. З 1971 року завідувачем кафедри став професор Карпушин Василь Павлович, а з 1986 року кафедру акушерства і гінекології №2 було переміщено на базу Центральної міської клінічної лікарні №6. У 1988—1996 роках завідувачем кафедри працював доцент Митюков Віталій Олексійович. З 1996 по 2004 рік кафедра акушерства та гінекології №2 та кафедра акушерства і гінекології №1 було об’єднано.

З 16 червня 2004 року за рішенням Вченої ради ДонДМУ єдину кафедру акушерства та гінекології була знову реорганізовано із створенням двох окремих кафедр. Завідувачем кафедри акушерства та гінекології №2 медичного факультету №3 та міжнародного факультету став професор Астахов Володимир Михайлович. З вересня 2006 року кафедру перейменовано у кафедру акушерства, гінекології та перинатології, а з 2009 року їй знову повернуто назву – кафедра акушерства та гінекології №2. Щороку більше 1000 студентів проходили навчання на кафедрі; співробітники кафедри успішно проводили навчальну діяльність англійською мовою для студентів міжнародного факультету.

У клінічній ординатурі пройшли навчання 33 представники країн Азії та Африки. Під керівництвом професора Астахова Володимира Михайловича було захищено докторська та 6 кандидатських дисертацій. Співробітниками кафедри опубліковано понад 800 наукових та науково-методичних праць. Результати активної наукової інноваційної діяльності неодноразово було представлено та відзначено нагородами на вітчизняних та міжнародних технічних виставках і підтверджено 35 патентами на винахід, 12 з яких було впроваджено у медичне приладобудування. За наукові досягнення професор Астахов Володимир Михайлович був нагороджений золотою медаллю Міжнародної кадрової академії, за вагомий особистий внесок у розвиток охорони здоров’я та високий професіоналізм – тричі нагороджувався Почесною Грамотою Міністерства охорони здоров’я України.

З 2014 року для всього університету починається нова сторінка в історії. Кардинально його життя змінив вимушений переїзд у м. Лиман. Але випробування, які випали на його долю, не змогли завадити подальшому розвитку університету – вже наприкінці року в різних містах Донецької області почали функціонувати клінічні та теоретичні кафедри університету.

Кафедра акушерства та гінекології почала свою роботу на базі пологового будинку міської лікарні №1 м. Краматорськ та 5 січня 2015 року відновилися заняття зі студентами, лікарями-інтернами, клінічними ординаторами, аспірантами, а також лікарями акушерами-гінекологами в межах післядипломної освіти. Очолив кафедру професор Астахов Володимир Михайлович, переїхавши зі своїм учнями, які й створили ядро кафедри.

Вимоги часу потребували від співробітників кафедри великих зусиль щодо налагодження всіх видів діяльності. Сьогодні кафедра акушерства та гінекології розташована на п’ятьох клінічних базах у містах Краматорськ, Слов’янськ, Маріуполь. Підґрунтям ефективної діяльності кафедри та наявних здобутків за всіма напрямками є розуміння актуальних завдань та творча співпраця співробітників кафедри – навчальний доцент к.мед.н., доцент Гусєв В. М., д.мед.н., професор Шелестова Л. П., д.мед.н., професор Ольшевська О. В., д.мед.н., доцент Бутіна Л. І., к.мед.н. Ольшевський В. С., к.мед.н. Ханча Ф. О., асистент Шевченко Є. О., а також сумісники – д.мед.н., старший науковий співробітник Айзятулова Е. М., к.мед.н. Айзятулова Д. Р., асистенти к.мед.н. Жук В.Ю., Кулабухова О. С., Шудрікова Н.В., Гридасов Д.В., Ушуллу Л.Ф...

Провідним напрямком роботи кафедри є навчальна робота. Підготовлено до друку та видано понад 40 найменувань навчально-методичної літератури, у тому числі 2 підручники – «Фізіологічне акушерство» та «Патологічне акушерство». Організовано клас для самостійної підготовки студентів та відпрацьовування практичних навичок з елементами симуляційного навчання, що є необхідною складової підготовки сучасного лікаря. Важливим напрямком роботи кафедри є студентська наука – створений та активно діє студентський науковий гурток з акушерства та гінекології, члени якого приймають активну участь у науково-практичних конференціях в університеті та інших закладах вищої освіти України, де неодноразово отримували дипломи за кращі доповіді.

Напрямком наукових досліджень кафедри є вивчення стану репродуктивної системи та особливостей адаптаційних процесів у жінок різного віку, які мешкають у зоні конфлікту. Співробітниками кафедри за останні п’ять років опубліковано понад 140 наукових робіт у вітчизняних та зарубіжних фахових виданнях, з них 2 монографії; наукові та практичні здобутки представлено більш ніж на 60 міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях. За цей період на кафедрі захищено 2 докторські та 3 кандидатські дисертації; навчаються 2 аспіранти, пройшли підготовку 3 клінічних ординатори. За особливі досягнення у науково-педагогічній діяльності й внесок у розбудову вітчизняної освіти професор Астахов Володимир Михайлович був нагороджений медаллю К. Д. Ушинського НАПН України.

Результати багаторічної співпраці кафедри з Інститутом психології імені Г. С. Костюка НАПН України та Донецьким національним університетом імені Василя Стуса реалізовано у низки наукових проектах. Активно продовжується робота спільної наукової лабораторії психології репродуктивної сфери, пренатальної та перинатальної психології, керівником якої є професор Астахов В. М.; результати роботи лабораторії висвітлено в багатьох вітчизняних та рубіжних публікаціях і монографіях. Заснована та стала традиційною щорічна всеукраїнська конференція, присвячена психології здоров’я з виданням збірника наукових матеріалів.

Одним з основних принципів роботи кафедри є спільна діяльність співробітників кафедри із закладами практичної охорони здоров’я, а саме консультативна допомога, проведення активної лікувальної роботи на базах кафедри, розробка і впровадження нових протоколів щодо надання профілактичної та лікувальної допомоги згідно з міжнародними стандартами, що дозволяє підвищувати ефективність лікувально-профілактичних заходів в акушерській та гінекологічній практиці. Вагомим напрямком роботи кафедри є післядимпломна освіта лікарів акушерів-гінекологів.

Співробітники кафедри постійно працюють у тісному контакті з Асоціацією акушерів-гінекологів України, приймають участь у різноманітних наукових та науково-практичних заходах, що сприяє їх подальшому особистісному та професійному зростанню.

Астахов Володимир Михайлович

завідувач кафедри акушерства та гінекології

доктор медичних наук, професор

 

Професорсько-викладацький склад кафедри

м.Краматорськ

 1. Астахов Володимир Михайлович – завідуючий кафедрою, д.мед.н., професор
 2. Ольшевська Олена Василівна – д.мед.н., професор
 3. Айзятулова Ельміра Максутівна –професор кафедри, д.мед.н., старший науковий співробітник
 4. Гусєв Вячеслав Михайлович – доцент кафедри, к.мед.н., доцент
 5. Ольшевський Василь Сергійович – к.мед.н., доцент кафедри
 6. Айзятулова Дінара Рушанівна – к.мед.н., доцент кафедри
 7. Жук Вадим Юрійович – к.мед.н., асистент
 8. Кулабухова Оксана Сергіївна – асистент
 9. Гридасов Дмитро Володимирович – асистент
 10. Шевченко Євген Олександрович – асистент
 11. Шудрікова Наталя Володимирівна — асистент

м. Маріуполь

 1. Шелестова Лариса Петрівна –д.мед.н., професор
 2. Бутіна Людмила Іванівна – д.мед.н., доцент
 3. Ханча Федір Олександрович – к.мед.н., асистент
 4. Ушуллу Лідія Федорівна — асистент

 

База кафедри:

КНП ОПЦ м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, буд. 17-П.

 

КНП МТМО «Здоров'я дитини та жінки», м. Маріуполь, проспект Миру,80.

 

Контактні телефони викладачів, відповідальних за проведення занять:

КНП ОПЦ м. Краматорськ:

 • Гусєв Вячеслав Михайлович (0508643809) – відповідальний за проведення занять з дисциплін «Акушерство та гінекологія» студентів 4-6 курсів медичного та 4 курсу стоматологічного факультетів, інтернів.
 • Шевченко Євген Олександрович (0501332517) – відповідальний за проведення курсів тематичного удосконалення

КНП МТМО «Здоров'я дитини та жінки», м. Маріуполь:

 • Шелестова Лариса Петрівна (0508614504) — відповідальна за проведення занять з дисциплін «Акушерство та гінекологія»  студентів 4-6 курсів медичного факультету, інтернів, за проведення курсів тематичного удосконалення.

 

Навчально-методична робота

 На кафедрі акушерства та гінекології викладаються наступні дисципліни:

 • Акушерство та гінекологія (4-6 курси медичного факультету);
 • Акушерство ( 4 курс стоматологічного факультету)
 • Первинна спеціалізація «Акушерство і гінекологія» для лікарів-інтернів
 • Невідкладні стани в акушерстві та гінекології для лікарів-інтернів суміжних спеціальностей

Курси тематичного удосконалення для слухачів:

 • ТУ «Актуальні питання планування сім’ї»
 • ТУ «Вагітність і екстрагенітальна патологія»
 • ТУ «Захворювання шийки матки»
 • ТУ «Невідкладні стани в акушерстві і гінекології»
 • ТУ «Оперативне акушерство і гінекологія»

 Курси тематичного удосконалення для спеціалістів середньої медичної освіти:

 • ТУ «Актуальні питання акушерства та гінекології у сестринстві»