Стоматологічний факультет

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

для студентів IV курсу стоматологічного факультету у весінньому семестрі 2016/2017 учб. року

 

№ п/п Тема К-ть годин
1. Організація акушерської допомоги. Фізіологічній перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду. Методи обстеження вагітних. Акушерська термінологія. 2
2. Перинатологія. Фактори ризику перинатального періоду. Методи діагностики стану внутрішньоутробного плоду. Плацентарна недостатність. Дистрес плода під час вагітності та пологів. 2
3. Гіпертонічні розлади при вагітності. Прееклампсія. Еклампсія.  Акушерські кровотечі під час першого триместру вагітності. Позаматкова вагітність. Акушерські кровотечі під час другої половини вагітності, у пологах та післяпологовому періоді. Інтенсивна терапія і реанімація при кровотечі в акушерстві. Пологовий травматизм. 2

 

Зав. кафедрою акушерства та

гінекології  ДонНМУ,

д.мед.н., професор                                                                                 Астахов В. М.

 

Завантажити тематичний план лекцій


Тематичний план

занять з акушерства для студентів 4 курсу стоматологічного факультету у весінньому семестрі 2016—2017 учбового року

 

Тема г
1 Фізіологія вагітності, пологів та післяпологового періоду. Методи обстеження вагітних. Акушерська термінологія. Методи обстеження стану внутрішньоутробного плода. Плацентарна недостатність. Дистрес плода. Патологічний перебіг пологів. 4
2 Акушерські кровотечі під час першого триместру вагітності. Позаматкова вагітність. Акушерські кровотечі під час другої половини вагітності, у пологах та післяпологовому періоді. Інтенсивна терапія і реанімація при кровотечі в акушерстві. 5
3 Гіпертонічні розлади при вагітності. Прееклампсія. Еклампсія. 5
4 Вагітність і пологи при екстрагенітальних захворюваннях. Невідкладні стани в акушерстві. Оперативне акушерство. Пологовий травматизм. 6
5 Модульний контроль 4


Завантажити тематичний план занять

 

Зав. кафедрою акушерства та

гінекології ДонНМУ,

д.мед.н., проф.                                                                                             Астахов В. М.