Стоматологічний факультет

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

для студентів IV курсу стоматологічного факультету  у 2017/2018 учб. році

 

МОДУЛЬ 1.  Фізіологічний, ускладнений та патологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду

Тема Кільк. годин
1 Організація акушерської допомоги. Фізіологічній перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду. 2

 
2 Перинатологія. Фактори ризику перинатального періоду. 2

 
3 Патологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду. 2

 

Завантажити тематичний план лекцій


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ  ЗАНЯТЬ

для студентів IV курсу  стоматологічного факультету у 2017/2018 учб. році

МОДУЛЬ 1.  Фізіологічний, ускладнений та патологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду

Тема
Кільк. годин
1 Структура та організація роботи жіночої консультації, акушерського стаціонару та відділення новонароджених. Пологові шляхи. Плод як об́´ект пологів. Фізіологія пологів. Методи дослідження в акушерстві. Пологі. Периоді пологів. Біомеханізм пологів при передньому та задньому виді потиличного передлежання. Клінічний перебіг та ведення пологів. Фізіологія піісляпологового периоду. Методи діагностики стану внутришньоутробного плоду. Плацентарна недостатність. Дистрес плода. Асфіксія новонародженого. Методи інтенсівної реанімації новонародженого. Тестовий контроль. 5,5
2 Пологі при тазовому передлежанні. Ведення вагітності та пологів. Вузький таз. Класіфікація. Методи діагностики. Ведення вагітності та пологів при аномаліях кісткового тазу. Тестовий контроль. 5,5
3 Гестози вагітних. Етіопатогенез, класіфікація. Діагностика. Роль жіночої консультації в профілактиці гестозів. Вплив гестозів на плід. Принципи лікування та невідкладна допомога при гестозах. Вагітність та пологі при екстрагенітальних захворюваннях. Невідкладні стани в акушерстві. Тестовий контроль. 5,5
4 Кровотечі при вагітности, в пологах, у післяпологовому периоді. Геморагічний шок. ДВЗ-синдром. Невідкладна допомога при них. Оперативне акушерство. Пологовий травматизм. Тестовий контроль. 5,5
5 Модульний контроль. 2

Тривалість занять: 4 год. — 8.30-11.45; 5 год – 8.30-12.35;

5,5 год – 8.30-13.05.

 

Завантажити тематичний план занять

 

Зав. кафедрою акушерства та

гінекології ДонНМУ,

д.мед.н., проф.                                                             Астахов В. М.