Педіатричне відділення

Тематичний план

практичних занять для студентів 6 курсу медичного факультету №1

(педіатричне відділення) у 2019—2020 уч. році

МОДУЛЬ 3: Акушерство і гінекологія, у т.ч. дитяча гінекологія.

Планування сім'ї.

№ п/п Тема К-ть годин
1 Геморагічний шок. ДВЗ-синдром. Інтенсивна терапія і реанімація при кровотечах в акушерстві. 6,2
2 Пологовий травматизм матері та плода. Сучасні підходи до діагностики та лікування пологових травм матері та плода. 6,2
3 Оперативні втручання в акушерстві. 6,2
4 Післяпологові септичні захворювання. 6,2
5 Вагітність і пологи при екстрагенітальних захворюваннях. Екстрагенітальна патологія у дівчаток. Вагітність у неповнолітніх. 6,2
6 Перинатальні інфекції. Профілактика вертикальної трансмісії ВІЛ. 6,2
7 Запальні захворювання жіночих статевих органів. Запальні захворювання статевих органів у дівчаток та підлітків. 6
8 «Гострий живіт» в гінекології. 6,2
9 Оперативні втручання в гінекології. Підготовка та післяопераційне ведення гінекологічних хворих при ургентних та планових оперативних втручаннях. Профілактика ВІЛ інфікування. 6,2
10 Організація спеціалізованої гінекологічної допомоги дівчаткам та підліткам. Анатомо-фізіологічні особливості розвитку геніталій та ендокринних залоз до статевої зрілості. Вікові періоди розвитку дівчинки. 6
11 Пухлини статевих органів у дівчаток. Дисгормональні захворювання молочної залози. Ендометріоз. 6
12 Патологічні стани репродуктивної системи у дитячому та підлітковому віці. Порушення менструальної функції у дівчаток. Аномалії розвитку статевих органів. Порушення статевого розвитку у дівчат. 6
13 Неплідність. 6,2
14 Сучасні аспекти планування сім’ї. Методи контрацепції. Питання контрацепції у підлітків. Медичні критерії прийнятності використання методів контрацепції ВООЗ. 6,2
15 Підсумковий модульний контроль залікового модулю 3. 4

Тривалість занять: 4 год. — 8.30-11.45;

6 год –8.30-13.25; 6,2 год – 8.30- 13.40

Зав. кафедрою акушерства та

гінекології ДНМУ, д.мед.н., професор              Астахов В.М.