Медичний факультет

Тематичний план

          практичних занять для студентів 6 курсу медичного факультету №1

у 2019—2020 уч. році

МОДУЛЬ 3: Акушерство і гінекологія. Планування сім'ї.

№ п/п Тема К-ть год.
1 Геморагічний шок. ДВЗ-синдром. Інтенсивна терапія і реанімація при кровотечах в акушерстві. 6,2
2 Пологовий травматизм матері та плода. Сучасні підходи до діагностики та лікування пологових травм матері та плода. 6,2
3 Оперативні втручання в акушерстві. 6,2
4 Післяпологові септичні захворювання. 6,2
5 Перинатальні інфекції. Профілактика вертикальної трансмісії ВІЛ. 6,2
6 Вагітність і пологи при екстрагенітальних захворюваннях. 6,2
7 Запальні захворювання жіночих статевих органів. 6
8 «Гострий живіт» в гінекології. 6,2
9 Оперативні втручання в гінекології. Підготовка та післяопераційне ведення гінекологічних хворих при ургентних та планових оперативних втручаннях. Профілактика ВІЛ інфікування. 6,2
10 Дисгормональні захворювання молочної залози. Ендометріоз. 6
11 Патологічні стани репродуктивної системи у дитячому та підлітковому віці. 6
12 Запальні захворювання статевих органів у дівчаток та підлітків. Методи контрацепції для підлітків. 6
13 Неплідність. 6,2
14 Сучасні аспекти планування сім’ї. Методи контрацепції. Медичні критерії прийнятності використання методів контрацепції ВООЗ. 6,2
15 Підсумковий модульний контроль залікового модулю 3. 4

Тривалість занять: 4 год. — 8.30-11.45;

6 год –8.30-13.25; 6,2 год – 8.30- 13.40

Зав. кафедрою акушерства та

гінекології ДНМУ, д.мед.н.,

професор                                                                                  Астахов В.М.