Медичний факультет

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ  ЗАНЯТЬ

для студентів IV курсу  медичного факультету №1 у 2019/2020 учб. році

МОДУЛЬ 1.  Фізіологічний, ускладнений та патологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду.

Тема год
1 Організація акушерської допомоги. Організація служби планування сім’ї: структура, завдання. Роль сімейного лікаря в профілактиці перинатальних захворювань і смертності. Клінічна анатомія і фізіологія жіночих статевих органів. Жіночий таз. Плід як об’єкт пологів. 5
2 Фізіологія вагітності. Методи обстеження вагітних. Перинатальна охорона плода. Акушерська термінологія. 5
3 Фізіологія пологів. Знеболювання пологів. Фізіологія післяпологового періоду. Фізіологія періоду новонародженості. 5,5
4 Тазові  передлежання плода. Аномалії розвитку плідного яйця. Багатоплідна вагітність. 5,5
5 Плацентарна дисфункція. Дистрес плода. Затримка розвитку плода. Ізоантигенна несумісність крові матері та плода. 5
6 Ранні гестози. Гіпертензивні розлади при вагітності. Прееклампсія. Еклампсія. 5
7 Невиношування вагітності. Захист історії хвороби. 5
8 Підсумковий модульний контроль залікового модулю 1. 4

Тривалість занять: 4 год. — 8.30-11.45; 5 год – 8.30-12.35;

5,5 год – 8.30-13.05.


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

для студентів IV курсу медичного факультету №1 у 2019/2020 учб. році

МОДУЛЬ 1.  Фізіологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду. Патологічний перебіг вагітності.

№ п/п Тема К-ть годин
1. Жіночий таз. Плід як об᾽єкт пологів. 1
2. Фізіологія вагітності. Методи обстеження вагітних. Перинатальна охорона плода. 1
3. Фізіологія пологів. Знеболювання пологів. 2
4. Плацентарна дисфункція. Дистрес плода. Затримка розвитку плода. 1
5. Ізоантигенна несумісність крові матері та плода. 1
6. Невиношування вагітності. 1
7. Ранні гестози. Гіпертензивні розлади при вагітності. Прееклампсія. Еклампсія. 2
8. Аномалії розвитку плідного яйця. Багатоплідна вагітність. 1

Зав. кафедрою акушерства та

гінекології  ДНМУ,

д.мед.н., професор                                                                  Астахов В. М.