Медичний факультет

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ  ЗАНЯТЬ

для студентів V курсу  медичного факультету №1 (спеціалісти)  у 2019/2020 учб. році

МОДУЛЬ 2. Патологічний перебіг пологів та післяпологового періоду.

Захворювання жіночої репродуктивної системи.

                                            Тема год
1      Переношування вагітності. Аномалії скоротливої діяльності матки. 5
2      Аномалії кісткового таза. Проблема макросомії в сучасному акушерстві. Невідповідність голівки плода та таза матері. 5
3      Неправильні положення та передлежання плода.

 
5
4     Акушерські кровотечі під час другої половини вагітності, у пологах та післяпологовому періоді. 5,5
5 Геморагічний шок. ДВЗ-синдром. Інтенсивна терапія та реанімація в акушерстві. 5,5
6     Фізіологія жіночих статевих органів. Методи обстеження гінекологічних хворих. Загальна симптоматологія в гінекології. 4
7 Порушення менструальної функції у репродуктивному віці. Нейроендокринні синдроми в гінекології. 4
8 Фізіологічні та патологічні стани в перименопаузальному

періоді.
4
9 Доброякісні пухлини жіночих статевих органів. 4
10 Фонові та передракові захворювання жіночих статевих органів. 4,5
11 Злоякісні новоутворення геніталій. Трофобластичні захворювання. 4,5
12 Курація хворих, підготовка учбової історії хвороби. Захист учбової історії хвороби. 5
13 Підсумковий модульний контроль залікового модулю 2 4

Тривалість занять: 4 год. — 8.30-11.45; 4,5 год. – 12.15; 5 год – 8.30-12.35;

5,5 год –8.30-13.05.


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ  ЗАНЯТЬ

для студентів V курсу  медичного факультету №1  (мол.спец.) у 2019/2020 учб. році

МОДУЛЬ 2. Патологічний перебіг пологів та післяпологового періоду.

Захворювання жіночої репродуктивної системи.

                                            Тема г
1      Переношування вагітності. Аномалії скоротливої діяльності матки. 5
2      Аномалії кісткового таза. Проблема макросомії в сучасному акушерстві. Невідповідність голівки плода та таза матері. 5,5
3      Неправильні положення та передлежання плода.

 
5,5
4     Акушерські кровотечі під час другої половини вагітності, у пологах та післяпологовому періоді. 5,5
5 Геморагічний шок. ДВЗ-синдром. Інтенсивна терапія та реанімація в акушерстві. 5,5
6     Фізіологія жіночих статевих органів. Методи обстеження гінекологічних хворих. Загальна симптоматологія в гінекології. 5
7 Порушення функції репродуктивної системи. Нейроендокринні синдроми в гінекології. Фізіологічні та патологічні стани в перимено-паузальному періоді. 5
8 Доброякісні пухлини жіночих статевих органів. 4,5
9 Фонові та передракові захворювання жіночих статевих органів. 5
10 Злоякісні новоутворення геніталій. Трофобластичні захворювання. 5
11 Курація хворих, підготовка учбової історії хвороби. Захист учбової історії хвороби. 4,5
12 Підсумковий модульний контроль залікового модулю 2 4

Тривалість занять: 4 год. — 8.30-11.45; 4,5 год. – 12.15; 5 год – 8.30-12.35;

5,5 год –8.30-13.05.


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

для студентів V курсу  медичного факультету №1 у 2019/2020 учб. році

МОДУЛЬ 2. Патологічний перебіг пологів та післяпологового періоду. Захворювання жіночої репродуктивної системи.

 

Тема

Кільк. годин
1 Аномалії кісткового таза. Проблема макросомії в сучасному акушерстві. Невідповідність голівки плода та таза матері. Неправильні положення та передлежання плода. 2
2 Аномалії скоротливої діяльності матки. 1
3 Акушерські кровотечі під час другої половини вагітності, у пологах та післяпологовому періоді. Геморагічний шок. ДВЗ-синдром 2
4 Фізіологія жіночих статевих органів. Методи обстеження гінекологічних хворих. Загальна симптоматологія в гінекології. 1
5 Порушення функції репродуктивної системи. Нейроендокринні синдроми в гінекології. 1
6 Доброякісні пухлини жіночих статевих органів. 1
7 Фонові та передракові захворювання жіночих статевих органів 1
8 Злоякісні новоутворення геніталій. Трофобластичні захворювання. 1

Зав. кафедрою акушерства та

гінекології  ДНМУ,

д.мед.н., проф.                                                                   Астахов В. М.