Медичний факультет

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ  ЗАНЯТЬ

для студентів V курсу  медичного факультету №1 у 2018/2019 учб. році

МОДУЛЬ 2. Патологічний перебіг пологів та післяпологового періоду.

Захворювання жіночої репродуктивної системи.

                                            Тема г
1      Переношування вагітності. Аномалії скоротливої діяльності матки. 4
2      Аномалії кісткового таза. Проблема макросомії в сучасному акушерстві. Невідповідність голівки плода та таза матері. 5
3      Неправильні положення та передлежання плода.

 
4
4     Акушерські кровотечі під час другої половини вагітності, у пологах та післяпологовому періоді. 6
5     Фізіологія жіночих статевих органів.Залік 4
6 Методи обстеження гінекологічних хворих. Загальна симптоматологія в гінекології. Порушення функції репродуктивної системи. Нейроендокринні синдроми в гінекології. 6
7 Доброякісні пухлини жіночих статевих органів. 6
8 Фонові та передракові захворювання жіночих статевих органів.  Злоякісні новоутворення геніталій. Трофобластичні захворювання. 6
9 Курація хворих, підготовка учбової історії хвороби. Захист учбової історії хвороби. 5
10 Підсумковий модульний контроль залікового модулю 2 4

 

Тривалість занять: 4 год. — 8.30-11.45; 5 год – 8.30-12.35;

6 год –8.30-13.25.

 

Завантажити тематичний план ПЗ


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

для студентів V курсу  медичного факультету №1 у 2018/2019 учб. році

МОДУЛЬ 2. Патологічний перебіг пологів та післяпологового періоду. Захворювання жіночої репродуктивної системи.

 

Тема

Кільк. годин
1 Аномалії кісткового таза. Проблема макросомії в сучасному акушерстві. Невідповідність голівки плода та таза матері. Неправильні положення та передлежання плода. 2
2 Аномалії скоротливої діяльності матки. 1
3 Акушерські кровотечі під час другої половини вагітності, у пологах та післяпологовому періоді. Геморагічний шок. ДВЗ-синдром 2
4 Фізіологія жіночих статевих органів. Методи обстеження гінекологічних хворих. Загальна симптоматологія в гінекології. 1
5 Порушення функції репродуктивної системи. Нейроендокринні синдроми в гінекології. 1
6 Доброякісні пухлини жіночих статевих органів. 1
7 Фонові та передракові захворювання жіночих статевих органів 1
8 Злоякісні новоутворення геніталій. Трофобластичні захворювання. 1

Зав. кафедрою акушерства та

гінекології  ДонНМУ,

д.мед.н., проф.                                                                                          Астахов В. М.

Завантажити тематичний план лекцій