Курсанту

ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ
ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ НА КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

 • Оригінал оформленої путівки з мокрою печаткою.
 • Посвідчення про відрядження.
 • Паспорт (оригінал, копія – 1,2,3 стор. та сторінка з пропискою).
 • Ідентифікаційний номер (копія).
 • Диплом про закінчення ВНМЗ (оригінал, копія).
 • Сертифікат лікаря-спеціаліста (оригінал, копія).
 • Сертифікат (Посвідчення) про закінчення інтернатури (оригінал, копія).
 • Посвідчення про закінчення циклів спеціалізації, підвищення кваліфікації, (копії).
 • Посвідчення про категорію (копія).
 • Свідоцтво про одруження (розлучення), якщо диплом або інші документи видані на інше прізвище (копія).
 • Копія трудової книжки, засвідчена відділом кадрів лікувального закладу, де працює курсант.
 • Файл для документів.
 • Фотографія 3×4 для курсантів циклів спеціалізації та стажування.
 • Лист-клопотання від головного лікаря лікувального закладу з довідкою про результати різних видів діяльності лікаря (набрана кількість балів) згідно наказу МОЗ №484 від 07.07.2009 р. «Про затвердження змін до положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах». (Для курсантів циклу ПАЦ.)
 • Лист-клопотання від головного лікаря лікувального закладу про зарахування на курси ТУ, спеціалізації, стажування.
 • Лист від Департаменту охорони здоров’я про зарахування на цикл стажування із зазначенням терміну стажування (для слухачів циклу стажування).
 • Лист-клопотання від Управління охорони здоров’я про зарахування на курси ПАЦ, ТУ, спеціалізації, стажування для слухачів інших регіонів України.

Оригінали документів представляються при оформленні на курси.

 КУРСАНТАМ НЕОБХІДНО МАТИ ПРИ СОБІ

 • Путівку;
 • Копію паспорта (1,2,11 стор.);
 • Відрядне посвідчення;
 • Копію диплому (завірену) — 2 екз.;
 • Оригінал і завірену копію свідоцтва про спеціалізацію або підвищення кваліфікації, пройденої раніше;
 • Одну фотографію (3,5 х 4,5);
 • Виписку з наказу про напрям на навчання;
 • Копію трудової книжки.

ПРИМІТКА: Курсанти, що запізнилися на цикл, не зараховуються.


КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ПЕРЕДАТЕСТАЦІЙНОГО ЦИКЛУ НА КАФЕДРІ АКУШЕРСТВА ТА ГІНЕКОЛОГІЇ

у березні 2017 року

ЦИКЛ ТЕМА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ ДАТА

ЗАНЯТЬ
ПІБ ВИКЛАДАЧА
ПАЦ Методи дослідження в акушерстві

та гінекології (6 год.)

Тестовий контроль
01.03.2017 проф. Астахов В.М.

 
Антенатально пошкоджуючи фактори.

Антенатальна охорона плода та імуно-біологічне відношення матері та дитини

Тестовий контроль (4 год.)
02.03.2017 проф. Астахов В.М.

 
Дистрес плода та асфіксія новонароджено

го, травматизм, методи реанімації (6 год.)

Тестовий контроль
03.03.2017 проф. Астахов В.М.

 
Аномалії скоротливої діяльності матки.

Принципи управління пологовим актом

Тестовий контроль (6 год.)
06.03.2017 проф. Астахов В.М.

 
Родорозроджуючи операції

Тестовий контроль (6 год.)
07.03.2017 проф. Астахов В.М.

 
Сучасні аспекти вузького тазу в

акушерстві. Тестовий контроль (4 год)
08.03.2017 проф. Астахов В.М.

 
Шок і термінальні стани в акушерстві

Тестовий контроль (6 год)
09.03.2017 проф. Астахов В.М.

.
Акушерський тромбогеморагічний

синдром.Тестовий контроль (6 год)
10.03.2017 проф. Астахов В.М.

 
Прееклампсія. Тестовий контроль (4 год) 13.03.2017 проф. Астахов В.М.

 
Травматизм в акушерстві і гінекології

Тестовий контроль (4 год)
14.03.2017 проф. Астахов В.М.

 
Нейроендокринні гінекологічні

синдроми. Тестовий контроль (4 год)
15.03.2017 проф. Астахов В.М.

 

 

ЦИКЛ ТЕМА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ ДАТА ЗАНЯТЬ ПІБ

ВИКЛАДАЧА
ПАЦ Ендокринні захворюваня та вагітність.

Тестовий контроль (6 год)
16.03.2017 проф. Астахов В.М.

 
Запальні захворювання та септична інфекція в акушерстві та гінекології.

Тестовий контроль (4 год)
17.03.2017 проф. Астахов В.М.

 
Передопераційна підготовка і профі-лактика ускладнень в післяопера-ційному періоді. Тестовий контроль

(4 год)
20.03.2017 проф. Астахов В.М.

 
Передпухлинні захворювання та пухлини жіночих статевих органів та молочної залози. Тестовий контроль

(6 год)
21.03.2017 проф. Астахов В.М.

 
«Гострий» живіт в акушерстві та гінекології.(2 год)

Знеболення в акушерстві та гінекології

(2 год)
 22.03.2017 проф. Астахов В.М.

 
Безплідність. Тестовий контроль (4 год) 23.03.2017 проф. Астахов В.М.

 
Організація акушерсько-гінекологічної допомоги в екстремальних ситуаціях  (6 год 2 практ. 4 семін.)

Тестовий контроль
24.03.2017 проф. Астахов В.М.

 
Суміжний цикл ВПХ (4 год — 2 сем;

2 практ.)
27.03.2017 проф. Астахов В.М.

 
Іспит (6 год) 28-30.03.2017

 


КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

ПЕРЕДАТЕСТАЦІЙНОГО ЦИКЛУ НА КАФЕДРІ АКУШЕРСТВА ТА ГІНЕКОЛОГІЇ

у березні 2017 року

 

ЦИКЛ ДАТА ТЕМА ЛЕКЦІЇ ПІБ ЛЕКТОРА
ПАЦ 01.03.17 Болонський процес. Новий підхід до організації акушерсько-гінекологічної допомоги у Донецькому регіоні, нові методи господарювання. Охорона труда та техніка безпеки проф. Астахов В.М.
02.03.17 Сучасні аспекти імунопрофілактики інфекційних та онкологічних захворювань проф. Астахов В.М.
02.03.17 Ендохірургічні методи лікування позаматкової вагітності проф. Астахов В.М.
03.03.17 Шок і термінальні стани в акушерстві проф. Астахов В.М.
06.03.17 Прееклампсія (діагностика, класифікація). Науково- обґрунтовані підходи до надання допомоги в перинатальному періоді в разі прееклампсії доц. Гусєв В.М.
07.03.17 Клімактеричний синдром, замісна гормональна терапія проф. Астахов В.М.
08.03.17 Синдромологічний підхід до діагностики та терапії захворювань, що передаються статевим шляхом доц. Гусєв В.М.
08.03.17 Цукровий діабет та вагітність проф. Астахов В.М.
09.03.17 Кесарів розтин в сучасному акушерстві проф. Астахов В.М.
10.03.17 Дистрес плода. Діагностика та лікування доц. Гусєв В.М.
13.03.17 Аномалії пологової діяльності проф. Астахов В.М.
13.03.17 Дисгормональні захворювання та рак молочної залози доц. Айзятулова Е.М.

 
14.03.17 Доброякісні пухлини яєчників проф. Астахов В.М.

 

ЦИКЛ ДАТА ТЕМА ЛЕКЦІЇ ПІБ ЛЕКТОРА
 ПАЦ 14.03.17 Ендометріоз (Сучасні аспекти діагностики, лікування та реабілітації) Доц. Айзятулова Е.М.
15.03.17 Профілактика та терапія тромбоемболічних ускладнень в післяопераційному періоді проф. Астахов В.М.
15.03.17 Невиношування вагітності. Антифосфоліпідний синдром доц. Гусєв В.М.
16.03.17 Травматизм в акушерстві та гінекології проф. Астахов В.М.
17.03.17 Правовий статус суб᾽єктів медичних правовідносин проф. Астахов В.М.
17.03.17 Гіперпластичні процеси ендометрію. Діагностика, лікування доц. Айзятулова Е.М.
20.03.17 Кровотечі в акушерстві доц. Гусєв В.М.
20.03.17 Безпечне материнство. Підтримка грудного вигодовування доц. Айзятулова Е.М.
21.03.17 Основи дитячої та підліткової гінекології проф. Астахов В.М.
22.03.17 Антенатально пошкоджуючи фактори доц. Гусєв В.М.
22.03.17 Безплідний шлюб. Акушерсько-гінекологічна допомога за законодавством України. Правове

регулювання репродуктивних технологій в Україні
доц. Айзятулова Є.М.
23.03.17 Анемія вагітних доц. Гусєв В.М.
23.03.17 Сучасні аспекти гнійно-запальних захворювань в гінекології доц. Гусєв В.М.

 
24.03.17 Диференційний підхід до гормональної контрацепції доц. Айзятулова Е.М.

 
27.03.17 Юридична відповідальність медичних працівників за професійні правопорушення. проф. Астахов В.М.

 

Завідувач кафедри акушерства та гінекології ДонНМУ,

д.мед.н., професор                                          В.М. Астахов