3 рік навчання

Тематичний план

практичних занять для лікарів-інтернів 3-го року навчання (очний цикл)  у

 2015—2016 уч. році

Код курсу Код розділу Назва курсу та розділу
Семінари Практичні заняття Всього:
09 Кровотечі в акушерстві. Шок і невідкладні стани в акушерстві та гінекології 6 12 18
9.4.1. Геморагічний шок. 2 4 6
9.4.2. ДВЗ синдром. 2 4 6
9.4.3. Емболія навколоплідними водами. 2 4 6
10   Гестози 8 10 18
10.2. Гіпертензивні розлади. Прееклампсія. Еклампсія. 2 2
10.2.1. Етіологія, класифікація, клініка, діагностика. 2 2 4
10.2.2. Лікування прееклампсії. Тактика ведення вагітності та пологів. 2 2 4
10.2.3. Інтенсивна терапія тяжких форм прееклампсії, еклампсії. 2 4 6
10.2. Контрольне заняття: Кровотечі в акушерстві. Гіпертензивні розлади. 2 2
16   Передракові захворювання і пухлини репродуктивних органів 6 10 16
16.1. Передракові захворювання жіночих статевих органів. 2 2
16.9. Дисгормональні захворювання та рак молочних залоз. 2 2 4
16.10. Трофобластична хвороба. 2 6 8
16.1, 16.9. Контрольне заняття: Передракові захворювання репродуктивних органів. 2 2
17   „Гострий” живіт в акушерстві і гінекології 6 20 26
17.1. „Гострий” живіт в акушерстві. 2 12 14
17.2. „Гострий” живіт в гінекології. 2 8 10
17.1-2. Контрольне заняття: „Гострий” живіт в акушерстві і гінекології. 2 2
18   Ендометріоз 8 6 14
18.1. Внутрішній ендометріоз. 2 2 4
18.2. Зовнішній ендометріоз. 2 4 6
18.3. Екстрагенітальний ендометріоз. 2 2
18.1-3. Контрольне заняття: Ендометріоз. 2 2
19   Неплідність та планування сім’ї 10 26 36
19.1-5. Неплідність: класифікація, діагностика, лікування. 4 4
19.6. Сучасні допоміжні репродуктивні технології в лікуванні неплідності. 4 4 8
19.1. Консультування з питань ПС та вибору методу контрацепції: види, переваги, процес консультування, етапи консультування. Методи контрацепції відповідно до періодів життя, консультування цільових груп. 8 8
19.3. Методи контрацепції: КОК, вагінальне кільце, контрацептивний пластир, ПТП, ін’єкційні, ВМК, бар’єрні методи та сперміциди, методи розпізнавання фертильності, добровільна хірургічна стерилізація, невідкладна контрацепція. 4 4
19.5. Вибір методів контрацепції для жінок з медичними проблемами. 2 6 8
19.1- 6. Контрольне заняття: Неплідність. 2 2
19.1, 3, 5. Контрольне заняття: Планування сім’ї. 2 2
20   Військово-спеціальна підготовка 12 24 36
20.1. Особливості надання акушерсько-гінекологічної допомоги в військових умовах. 6 6 12
20.2. Надання акушерсько-гінекологічної допомоги при вогнепальних пошкодженнях. 6 6
20.3. Надання акушерсько-гінекологічної допомоги при хімічних ураженнях. 6 6
20.4. Надання акушерсько-гінекологічної допомоги при радіаційних ураженнях. 6 6
20.1-4. Контрольне заняття з питань військово-спеціальної підготовки. 6 6
Заключний комп’ютерний контроль 6 6
Іспит та залік з практичних навичок 8 8

 

Зав. кафедрою акушерства та

гінекології ДонНМУ, д.мед.н., професор                                                В.М. Астахов