1 рік навчання

Тематичний план

практичних занять для лікарів-інтернів 1-го року навчання (очний цикл)  у

 2015—2016 уч. році

Дата Назва росподілу Семінари Практичні заняття Всього
03.09-04.09

 

 

 

08.09-09.09
Ендокринологія в акушерстві та гінекології 10 20 30
Нейрогуморальна регуляція репродуктивної функції.
Розлади менструальної функції. 4 4 8
Аменорея: класифікація, діагностика. 2 6 8
Аменорея: лікування.  Дисфункціональні маткові кровотечі: овуляторна, ановуляторна. 2 6 8
Дисменорея.

Контрольне заняття: Розлади менструальної функції.

2
4 4

2

 
10.09-11.09

 

 

15.09-16.09
Планування сім’ї. 6 26 32
Консультування з питань ПС та вибору методу контрацепції: види, переваги, процес консультування, етапи консультування. Методи контрацепції: класифікація, механізм дії, переваги, недоліки, необхідне обстеження перед початком використання. 8 8
Методи контрацепції: режим використання, побічні ефекти, інструкції для пацієнтки. Медичні критерії прийнятності методів контрацепції (ВООЗ). 8 8
Методи контрацепції відповідно до періодів життя, консультування цільових груп.

Методи контрацепції для окремих груп (екстрагенітальна патологія, підлітки тощо.).
  2 6 8
Профілактика ІПСШ у системі ПС.

Контрольне заняття: Планування сім’ї.

 

2
4

 
6

 

2
17.09-18.09

 

21.09-25.09

 

 

29.09-30.09
Антенатальна охорона плода і перинатальна патологія 22 42 64
Антенатальна охорона плода та імунологічні взаємини матері і плода. Імуноконфліктна вагітність. Невиношування вагітності у різні терміни гестації. Профілактика передчасних пологів. 4 4 6
Невиношування вагітності у різні терміни гестації. Профілактика передчасних пологів. 8 8
Діагностика і ведення передчасних пологів. 2 6 8
Переношування вагітності. 2 4 6
Дистрес плода та затримка розвитку плода. 4 6 10
Пологова травма плода та новонародженого.

Реанімація та інтенсивна терапія новонародженого.

 
8 8
Антенатальні шкідливі фактори (споживання наркотиків, алкоголю, куріння тощо). Фармопіка та медикаментозна терапія під час вагітності. 4 6 10
Контрольне заняття: Невиношування вагітності та ведення передчасних пологів.Антенатальна охорона  плода і перинатальна патологія. 6 6
01.10-02.10

 

 

06.10-09.10
Організація акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні 14 34 48
Організація амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги. Організація стаціонарної акушерсько — гінекологічної допомоги. 3 5 8
Організація спеціалізованої акушерсько- гінекологічної допомоги. Регіоналізація акушерсько-гінекологічної допомоги. Втрата працездатності та реабілітація. 3 5 8
Нормативно-правове забезпечення організації охорони репродуктивного здоров’я населення. Роль сімейного лікаря в наданні акушерсько-гінекологічної допомоги населенню. Просвітницька робота з населенням. 2 4 6
Обліково — звітна документація та показники репродуктивного здоров’я. 2 6 8
Основи консультування. Етика та деонтологія лікаря. 4 14 18
13.10 Клінічна анатомія та фізіологія органів малого таза 8 8
Анатомія та фізіологія статевих органів.

Анатомо-фізіологічні зміни в статевих органах жінок у зв’язку з вагітністю.

 
8 8
14.10-16.10

 

 

20.10-22.10
Основні методи обстеження в акушерстві і гінекології 16 30 46
Клінічні та лабораторні методи обстеження. Рентгенологічні методи дослідження. 2 4 6
Методи визначення стану плода (КТГ, біофізичний профіль, доплерометрія тощо). 4 6 10
Ультразвукові методи дослідження. 4 4 8
Кольпоскопія. 8 8
Функціональні методи дослідження в гінекології. 4 4 8
Ендоскопічні методи дослідження

Контрольне заняття: Основні методи обстеження в акушерстві і гінекології.
2 4 6
23.10-02.11 Фізіологічне акушерство 12 40 52
Фізіологічні зміни в організмі жінки при вагітності. Фізіологічні зміни в організмі жінки у зв’язку з пологами. 2 4 6
Розвиток плідного яйця в залежності від терміну вагітності. Ендокринологія ембріонального та фетального періодів. Діагностика вагітності в різні терміни. 4 4 8
Клінічний перебіг вагітності по триместрах. 4 4
Пренатальна діагностика в різні терміни гестації. 4 4
Ведення фізіологічної вагітності по триместрах.

Жіночий таз в акушерському відношенні. Плід як об’єкт пологів.

4

4
8
Фізіологія скоротливої функції матки в пологах.

Клінічний перебіг фізіологічних пологів.

Ведення фізіологічних пологів.
8 8
Фізіологія післяпологового періоду
Перебіг та ведення нормального післяпологового періоду. Консультування щодо методів контрацепції в післяпологовому періоді. Принципи грудного вигодовування. 2 8 10
Контрольне заняття: Діагностика та ведення фізіологічної вагітності.

 Ведення фізіологічних  пологів, післяпологового періоду. Методи контрацепції після пологів.
4 4
03.11-11.11 Патологічне і оперативне акушерство 2 52 54
Фантомний курс
Біомеханізм пологів при передньому та задньому видах потиличного передлежання. 8 8
Неправильні передлежання та вставлення голівки плода (розгинальні, асинклітичні, високе пряме, середнє та низьке поперечне). 10 10
Неправильні положення плода: діагностика, ведення пологів, ускладнення. 12 12
Тазові передлежання плода: класифікація, біомеханізм пологів, акушерська допомога, ведення пологів, ускладнення для матері і плода. 10 10
Вузькі тази та особливості біомеханізмів пологів. Класифікація, діагностика. 8 8
Клінічний перебіг та ведення пологів при функціонально та анатомічно звужених тазах.

Контрольне заняття: «Фантомний курс».
 

 

2
4 4

 

2
Патологічне акушерство 6 10 16
Багатоплідна вагітність. Ведення вагітності та пологів. 4 4 8
Аномалії пологової діяльності. 2 6 8
Оперативне акушерство 8 26 34
Акушерський поворот. Зовнішній поворот плода на голівку. Екстракція плода за тазовий кінець. 8 8
Акушерські щипці.Вакуум-екстракція плода. 8 8
Кесарський розтин у сучасному акушерстві. Плодоруйнуючі операції (ембріотомія, краніотомія). 4 10 14
Контрольне заняття: Патологічне і оперативне акушерство. 4 4
20.11- 27.11 Кровотечі в акушерстві. Шок і невідкладні стани в акушерстві та гінекології 12 36 48
Кровотечі під час вагітності. 2 4 6
Кровотечі під час пологів. 2 4 6
Кровотечі в ранньому та пізньому післяпологовому періоді. 8 8
Геморагічний шок. 8 8
ДВЗ синдром. 2 6 8
Емболія навколоплідними водами. 2 6 8
Контрольне заняття: Кровотечі в акушерстві та гінекології. 4 4
10 Гестози 6 28 34
Ранні гестози: етіологія, класифікація, клініка, діагностика. Лікування, тактика ведення вагітності. 4 4
Гіпертензівні розлади. Прееклампсія. Еклампсія. 2 4 6
Етіологія, класифікація, клініка, діагностика. 2 4 6
Лікування прееклампсії. Тактика ведення вагітності та пологів. 8 8
Інтенсивна терапія тяжких форм прееклампсії, еклампсії. 8 8
Контрольне заняття: Гіпертензівні розлади, пре еклампсія, еклампсія. 2 2
11 Травматизм в акушерстві та гінекології 4 30 34
Травматизм в акушерстві.
Розриви зовнішніх статевих органів, піхви, шийки матки в пологах. 6 6
Розриви матки під час вагітності та в пологах. 2 10 12
Гематоми в акушерстві та гінекології. 8 8
Травматизм при акушерських та гінекологічних операціях. 6 6
Контрольне заняття:Травматизм в акушерстві та гінекології. 2 2
14 Запальні захворювання в акушерстві та гінекології 6 12 18
Біоценоз піхви. Етіологія, патогенез, класифікація запальних захворювань жіночих статевих органів. Біоциноз піхви. 2 6 8
Запальні захворювання органів малого тазу: діагностика та лікування. Профілактика ІПСШ. 2 6 8
Контрольне заняття: Запальні захворювання жіночих статевих органів. 2 2
15 Оперативна гінекологія 8 28 36
Передопераційна підготовка. 2 2
Діагностичні та лікувальні операції. 4 4
Переривання вагітності в ранні терміни (методи та ускладнення). Показання до переривання вагітності від 12 до 22 тижнів, методи, ускладнення. Консультування щодо методів контрацепції після аборту. 2 6 8
Техніка оперативних втручань на матці. 2 6 8
Техніка оперативних втручань на придатках матки. 6 6
Інтенсивна терапія та профілактика ускладнень в післяопераційному періоді. 6 6
Контрольне заняття: Оперативна гінекологія. 2 2
16 Передракові захворювання та пухлини репродуктивних органів 8 24 32
Фонові та передракові захворювання зовнішніх жіночих статевих органів і шийки матки. 2 8 10
Гіперпластичні процеси ендометрія. 2 8 10
Дисгормональні захворювання молочних залоз. 2 8 10
Контрольне заняття: Фонові та передракові захворювання жіночих статевих органів. 2 2
  Базовий контроль знань 2 2
  Підсумковий контроль знань за 1 рік навчання 4 4

Зав. кафедрою акушерства та

гінекології ДонНМУ, д.мед.н., професор                                                В.М. Астахов